Chandrani Das Kolkata, West Bengal

Neet Mahal Chandigarh

Reshma Gulani Indore, Madhya Pradesh

Sonal Khilwani Varanasi, Uttar Pradesh

Dhwani Pawar Mumbai, Maharashtra

Bushra Sheikh Mumbai, Maharashtra

Poonam Sood Amritsar, Punjab

Divya Rai Buxar, Bihar

Prantika Das Kolkata, West Bengal

Ashlesha Rahul Nagpur, Maharashtra

Pratiksha Das Mumbai, Maharashtra

Nisha Dubey Varanasi, Uttar Pradesh